Abdullah

sevgili şifresi neydi ? :D

Yaz ayındaydık 15 yaşlarındaydım. Araba tamircisinde çalışıyordum üstüm başım tulum yağ falan komşumuzun ingilterede yaşayan torunları geldi. Bir tanesine aşık olmuştum çok zenginlerdi. Hiç gidip konuşmadım.İşçiyim ben triplerine girdim. Bi gün öyle oturmuş kara kara düşünürken dedem yanıma geldi ”ne oldu” dedi. Olayı anlattım ve dedim ki ”işçi olduğum için mutluyum ama. Keşke şu kız çok zengin olmasaydı dede” dedim Güldü ”amına kodumun fakiri” dedi camiye gitti

(Source: cigaretteandsexx, via neverbeennfree)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter